2020.03.27 – Dekret dotyczący posługi duszpasterskiej w stanie epidemii

DEKRET DOTYCZĄCY POSŁUGI DUSZPATERSKIEJ W STANIE EPIDEMII

Na mocy dekretu wydanego dnia 27 marca 2020 r., w związku z trwającym stanem epidemii, (…) , kierując się troską o dobro duchowe i bezpieczeństwo wiernych i kapłanów, Ksiądz arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, przekazuje do wypełnienia w całej Archidiecezji Wrocławskiej poniższe postanowienia:

Skrót najważniejszych informacji:

1.       Poza celebracjami liturgicznymi kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.

2.       Proboszczowie (…) są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej osób jednocześnie – z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną – niż pozwalają na to rozporządzenia władz państwowych. Informację tę należy umieścić na drzwiach kościoła.

3.       Chrztu św. można udzielać każdorazowo tylko jednej osobie.

4.       Sakrament bierzmowania nie będzie udzielany do odwołania.

5.       Zawiesza się posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej (…) Posługę wobec chorych mogą pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia (…).

6.       Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęca się, natomiast nie można do tego zmuszać. Najpierw należy udzielić Komunii Świętej na rękę, następnie do ust.(…).

7.       W trosce o dostęp do sakramentu pokuty i pojednania:

§ 1. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź

8.       Nie należy organizować spowiedzi dekanalnych.

9.       Należy zrezygnować z odwiedzin chorych, także tych przedświątecznych.

10.   Pogrzeb katolicki: należy przestrzegać ustanowionego decyzją władz państwowych kryterium osób uczestniczących w zgromadzeniu liturgicznym. (…)

Całość tekstu niniejszego dekretu:

Comments are closed.