Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie​​

Cztery Prawa Życia Duchowego

Pierwsze Prawo Życia Duchowego

„Bóg Cię kocha i ma wspaniały plan dla Twojego życia.”

Ewangelia wg św. Jana 3:16 mówi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ewangelia wg św. Jana 10:10 odpowiada na pytanie, dlaczego Jezus przyszedł na świat: Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości". Co blokuje nas od przyjęcia Bożej miłości? Co powstrzymuje nas od prowadzenia obfitującego życia?

Drugie Prawo Życia Duchowego

„Ludzkość splamiona jest grzechem i w związku z tym oddzielona od Boga. Przez to nie jesteśmy w stanie poznać cudownego planu, jaki Bóg ma dla naszego życia.”

List św. Pawła do Rzymian 6:23 mówi o konsekwencjach grzechu: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” Bóg stworzył nas jako istoty duchowe, umiejące przebywać w Jego obecności, szukające jej. Jednak ludzie poznali grzech. To dlatego jesteśmy odcięci od Boga. Zniszczyliśmy relację, jaką Bóg chciał mieć z nami. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

Trzecie Prawo Życia Duchowego

„Jezus Chrystus jest jedynym Bożym sposobem, byśmy otrzymali przebaczenie, oraz by Bóg mógł być obecny w naszym życiu.”

List św. Pawła do Rzymian 5:8: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. 1 List św. Pawła do Koryntian 15:3-4 pokazuje w co mamy wierzyć, aby dostąpić zbawienia: „ ...że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem...”. Jezus jest jedyną drogą do Boga. Ewangelia wg św. Jana 14:6: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Jak mogę otrzymać ten dar zbawienia?

Czwarte Prawo Życia Duchowego

„Musimy uznać Jezusa Chrystusa za naszego Zbawiciela, aby otrzymać dar zbawienia i poznać wspaniały Boży plan dla naszego życia”

Ewangelia wg św. Jana 1:12 opisuje to w taki sposób: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”. Fragment z Dziejów Apostolskich 16:31 mówi o tym jasno: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie!”. Zbawienie możemy otrzymać jedynie przez łaskę, jedynie przez wiarę, jedynie przez Jezusa Chrystusa” (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9).

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, wypowiedz do Boga następujące słowa. Ani te, ani jakiekolwiek inne słowa nie zbawią Cię, ale wiara w Chrystusa ma moc, by zbawić! Ta modlitwa stanowi po prostu sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie nam zbawienia. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, tak, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Wyznaję, że Jezus stał się moim osobistym Zbawicielem! Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie – dar życia wiecznego! Amen!

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta:

7:00
9:00
10:30
12:30
16:00
18:00
20:00

Dni powszednie:

7:00*
9:00
18:00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

W soboty i niedziele pół godziny przed pierwszą Mszą Świętą śpiewane są Godzinki.

KANCELARIA

poniedziałek, środa, piątek
15:30 – 18:00

wtorek, czwartek, sobota
10:00 do 11:00

NR KONTA PARAFII

56 1500 1793 1217 9005 0986 0000
Santander Bank Polska SA

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W niedziele podczas Mszy świętych.

W dni powszednie 20 minut przed każdą Mszą świętą.

W piątki od godz. 17:00 do 18:00.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17:00 do Mszy Świętej o godz. 18:00 – GODZINA ŚWIĘTA przed Najświętszym Sakramentem.

W każdy piątek od godz. 15:00 do godz. 18:00. Na rozpoczęcie Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W pierwszą niedzielę miesiąca na zakończenie Mszy Świętych.