2011.06.25 – J. B. Bashobora w naszej parafii

Zapraszamy do obejrzenia poniższych 2 fragmentów filmów ze spotkania z ojcem Bashoborą w parafii Świętej Rodziny i przeczytania krótkiego streszczenia.

Przedstawiamy Wam obszerne fragmenty głoszonych katechez i kazań przez Ojca Bashoborę.

 

Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy !

„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni.

I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu,

duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej…” Iz 11, 1-2

 

 

Kochani Bracia i Siostry.

Stanie się tak, nie ze względu na wasze zasługi lecz z Miłości Bożej do człowieka.

Należymy do pokolenia tych, którym nie jest dane widzieć Jezusa bezpośrednio za pomocą zmysłów, ale dane nam było doświadczyć Jezusa Zmartwychwstałego, które zrodziło się ze słuchania, modlitwy i sakramentów. Niełatwo było uwierzyć Jedenastu Apostołom w Zmartwychwstanie Jezusa, kiedy tę Dobrą Nowinę przyniosły im trzy kobiety. A co myśmy widzieli podczas rekolekcji „Charyzmaty w służbie ewangelizacji” prowadzone przez ks. Johna Baptista Bashobora? – Widzieliśmy to wszystko, czego świadkami byli różni kapłani i ludzie w różnych kościołach, w różnych miejscach i różnych sytuacjach. Znaleźliśmy się wśród wielu uzdrowień fizycznych i duchowych. A wszystko to zdarzyło się po modlitwie wspólnoty, w sakramentach. Obudźcie się moi drodzy przyjaciele, bracia i siostry! Bóg jest Tym, Który uzdrawia.
Tak, Bóg uzdrawia, ale w Jemu właściwy sposób i w czasie przez Niego wybranym. I choć nasza wiara jest słaba, uboga, jest jednak naznaczona błogosławieństwem Jezusa. Dane nam jest doświadczać Jego radości, Jego pokoju, Jego przebaczenia grzechów, obecności Ducha Świętego.

Kiedy Duch Świety dotyka nas, nie czujemy swojego wieku. Starzec ma siłę młodzieńca mocą Ducha Św. Bądźcie czujni – mówi ks. Bashobora – będą różne głosy, abyście nie głosili nie mówili, ale pojawi się Duch Św., który posłuży się tobą, posłuży się twoją słabością. (Iz 11, 3-9) Idąc dalej za słowami proroka Izajasza możemy odważnie powiedzieć:

BĘDZIESZ OGŁASZAĆ TEGO KTÓREGO KOCHASZ, DYNAMICZNIE, BEZ LĘKU I Z RADOŚCIĄ.

Ty i ja żyję w imię Jezusa Chrystusa! On jest we mnie, moc Jezusa Chrystusa, którą czerpię z Eucharystii, ona przemienia moje życie.

Uwierz, że Jezus Chrystus jest w tobie. Kiedy wychodzisz ze mszy św. to występujesz w imię Jezusa Chrystusa, bo On jest w tobie i we mnie i to nie jest pycha lecz zadanie apostolskie! Kiedy Bóg pobłogosławi nas przez posługę kapłana, stajemy się błogsławieństwem dla innych na chwałę Bożą ! Ofiara spełniona, idźcie pełni mocy Ducha Św. a wiele uzdrowień będzie się dokonywać, mocą Jezusa Chrystusa przez zjednoczenie się z Nim w komunii św.

Jezus jest moim Zbawicielem. Czy w takim razie jakakolwiek choroba jest większa od Jezusa ? Przyszli do Niego, i ci którzy się Go dotknęli zostali uzdrowieni.

Może przez wiele lat nie dotknąłeś Jezusa. Spójrz na Jezusa Chrystusa, to znaczy spójrz w swoje serce. Mamy być świadomi tego kim jesteśmy, i kim jest Jezus Bóg. Jestem córką Boga, jestem synem Boga, który cierpi na różne schorzenia ciała i duszy.

Bracie i siostro, jesteśmy świątynią Ducha Św, a my nie możemy żyć w grzechu! Bóg uczynił nas większymi od aniołów. My chodzimy w Królestwie Boga, kiedyś zobaczymy Go twarzą w twarz, teraz oczami wiary w naszych sercach.

Bóg bardzo ukochał Jezusa, tak że umarł za mnie i za ciebie, a w sakramencie pojednania daje nam nowe życie przez moc Ducha Świętego. My odchodzimy od Boga, a zaczęło się to od aniołów. Próbujemy uciekać od Boga i zwracać uwagę na siebie, nie na Boga. Grzeszymy bo chcemy być kimś więcej niż Bóg mnie stworzył. Byłeś ochrzczony i bierzmowany, a co zrobiłeś z Duchem Świętym ? W tych sakramentach Duch Św. przyszedł do ciebie a ty nie widzisz bo masz „gołe oczy”, a przecież stałeś się żołnierzem w armi Boga, AMBASADOREM JEZUSA CHRYSTUSA tzn TAM GDZIE IDĘ LUDZIE MAJĄ POZNAĆ JEZUSA.

Jesteśmy wezwani uruchomieni do tego abyśmy byli człowieczeństwem uwielbiającym Boga. Do tego zastałem stworzony. mam być obrazem samego Boga. Mam być ukoronowany chwałą Boga.

ZBUDUJ DOBRY FUNDAMENT W SWOIM ŻYCIU PRZEZ UWOLNIENIE, to jest potrzeba abyśmy całkowiecie należeli do Jezusa Crystusa na służbie Bogu. W Komunii Św. składamy ślub, że będę znakiem Jezusa Chrystusa. Radośnie mów o Jezusie! Ogłaszaj ludziom Boże Królestwo!

Jezus uzdrawia człowieka w danym momencie jakim on jest.

(Łk 9, 1-2) „wtedy zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.”

(Ef 6,10) „na koniec bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi”. Z Bogiem jesteś silny, bo Bóg jest mocny. Bóg wyposażył nas w różnorakie dary i charyzmaty po to, abyśmy byli bardziej pomocni, głosząc Dobrą Nowinę w mocy Ducha Świętego, służąc drugiemu człowiekowi w miłości przebaczającej. A wtedy stajemy się wiarygodnymi świadkami obecności Boga pośród świata. Rozumiemy tym samym, że obdarowanie w Duchu Świętym i namaszczenie Nim prowadzi nas do bardzo odważnego świadectwa życia. Maryja dziewica jest charyzmatyczną kobietą, to przez objawienia, Maryja naucza nas „słuchaj mego Syna” czyli pragnie, aby całe istnienie żyło dla Jezusa Chrystusa „zróbcie wszystko o co On prosi” Jezus ma być najważniejszy w moim życiu. „nieustannie się módlcie” (I Tes. 5,17), bo inaczej twoja duchowość obumrze. Modlitwa jest niezbędnym „przewodem powietrznym” łączącym człowieka z niebem. Kiedy się nie modlisz stajesz sie starym Adamem. Jeśli modlitwa jest „oddechem” duszy, to czytanie Biblii jest naszym duchowym „pokarmem i napojem”. Jeśli zaniedbamy częste osobiste spotkanie ze Śłowem Bożymi, zapłacimy za to nieuchronną duchową anemią, wyczerpaniem i stagnacją. Duchowa rzeczywistość straci dla nas znaczenie i wyrazistość, znikając nam z pola widzenia. Bóg daje nam swoje Słowo i rozpowszechnia się przez Kościół. I jest to ważne, aby znać to Słowo. Bóg przemówił do Kościoła a Biblia pochodzi z Kościoła od ludzi do ludzi. My ją czytamy a w zrozumieniu jej pomaga nam Duch Święty. TRZEBA MIEĆ Z NIM OSOBISTĄ RELACJĘ ! Jeśli dusza nie jest karmiona przez kontakt z Bogiem to oszaleje. Odchodzi od Prawdy, a Jezus jest Droga, Prawdą i Życiem. Kiedy spożywasz Słowo Boga to spożywasz ciało Jego. Tak mówił ks. Bashobora.

Jeśli modlitwa jest dla chrześcijanina „oddechem”, a czytanie Biblii – „pokarmem”, to wydawanie świadectwa o Chrystusie jest „ruchem”!

„Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił” (Mk. 5,19). Jezus pragnie używać twoich i moich dłoni, całego ciała w imię Jezusa Chrystusa namaszcza nas swoim charyzmatem. Jeśli otrzymałeś dary od Kościoła to służ nimi. Będziesz mówić w imię Jezusa Chrystusa i będą działy się cuda, nie waszą wolą lecz Jezusa. On jest w naszych domach, rodzinach. Błogosławcie się w swoich rodzinach i kiedy wychodzicie do ludzi. A gdy idziesz do domu i jest tam chory to módl się i wezwij innych i módlcie się razem w imię Jezusa Chrystusa.

Jesteś obrazem Boga. Twój umsł może być zakłócony przez chorobę. W umyśle panuje nieporządek. To diabeł wprowadza choroby. Kiedy jesteś chory na ciele, to masz organy, które nie funkcjonują prawidłowo. Bierzesz lekarstwa. Lekarz nie umoci twojej duszy tylko Duch Święty może to uczynić. BĘDZIESZ UWIELBIAŁ JEZUSA BĘDZIESZ ZDROWY!

To nie msza św. jest nudna, ksiądz który głosi konferencje lecz ty sam jesteś nudny, bo jesteś chory, zatraciłeś w sobie człowieczeństwo, kiedy przestajesz uwielbiać Boga wchodzą w ciebie choroby. Porzuć starego człowieka i przyjmij Jezusa! Stanie się to, gdy wyznasz swoje grzechy i będziesz żałować za nie. Jezus Chrystus obmywa nas Swoją Przenajświetszą Krwią.

ZBAWIENIE JEST TERAZ NIE JUTRO.

TWOJE CIAŁO MA UWIELBIAĆ JEZUSA CHRYSTUSA, BO TO JEST KTOŚ SZCZEGÓLNY !

 

 

Adam i Małgorzata Baltyn

Rekolekcje 24.06.-25.06.2011r.

„Charyzmaty w służbie ewangalizacji”

prowadził ks. John Baptist Bashobora

Comments are closed.