2020.04.05 – Jak twórczo przeżyć Wielki Tydzień w mojej rodzinie

Niedziela Palmowa

– Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę).

– Ojciec lub starszy w rodzinie, powinien ją pokropić wodą święconą, mówiąc słowa: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” i ustawić na widocznym miejscu

– Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, wg. św. Mateusza 21, 1-17

– Wysłuchać przez radio lub TV Mszę świętą i przyjąć Komunię duchowo

Wielki Czwartek

– Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu

– Wspólnie zjeść kolację, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem

– Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii wg. św. Jana – rozdział 13 i 14

– Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu 1 Kor 11,17-34

– Przyjąć Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia

– Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny” lub inne

– Wieczorem ok. 21.00 odczytać z Ewangelii: Mt 26,16-56 i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub radia

Wielki Piątek

– W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa

– Na stole ustawić Krzyż

– Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”– teksty w książeczkach

– Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników

– Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa wg. św. Jana – 18,1-19,42 – położyć krzyż na stole

– Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie   słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.

– Przyjąć duchowo Komunię świętą

– Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa

– Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości 1 Kor 13,1-13

– Zastanowić się, jaka jest moja miłość

Wielka Sobota

– Śpiewamy pieśni Wielkopostne

– Przygotować kosz świąteczny, jak co roku

– Poświęcić „w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” i pokropić wodą święconą

– Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary

– Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych

– Przyjąć duchowo Komunię świętą

– Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne Alleluja!

Wielkanocna Niedziela

– Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii Jana – 20

– Życzenia przy poświęconym jajku

– Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja!

Comments are closed.